Gratis medewerkers testen

Werkgeverstesten is een initiatief van VNO-NCW in samenwerking met de overheid. De overheid heeft €450 miljoen euro beschikbaar gesteld zodat werkgevers kosteloos werknemers kunnen en mogen laten testen.

Hoe werkt werkgeverstesten?

CovidTestDriveThrough en Fizie zijn op het gebied van werkgeverstesten een samenwerking aangegaan. CovidTestDriveThrough voert de tests uit welke onder supervisie staan van Fizie.

U neemt contact met op CovidTestDriveThrough middels het telefoonnummer 06-22 55 44 55 of per mail info@covidstraat.nl . Nadat u onderstaande vragen heeft beantwoord wordt er beoordeeld of u recht heeft op de gratis werkgeverstesten:

  • Heeft u of één van uw medewerkers een vorm van koorts, droge hoest, vermoeidheid, onverklaarbare pijn in het lichaam, keelpijn, diarree, bindvliesontsteking, hoofdpijn, aangetast smaak en reukvermogen, kortademigheid of ademhalingsproblemen, pijn of druk op de borst, aangetast spraak- of bewegingsvermogen?

  • Heeft u of één van uw medewerkers een melding van de corona-melder app ontvangen?

  • Bent u in nauw contact geweest met een positief getest persoon?

Is één van of meer dan één van de bovenstaande vragen van toepassing dan kunt u gebruik maken van de werkgeverstesten.

  1. CovidTestDriveThrough ontvangt uw bedrijfsgegevens plus het aantal medewerkers welke getest moeten worden.
  2. CovidTestDriveThrough maakt een vouchercode voor u aan.
  3. U gaat naar https://aanmelden.veloxlabs.nl/werkgeverstesten en loopt de aanmelding stapsgewijs door.
  4. De geteste personen krijgen per mail de uitslag.
  5. Velox Labs verzorgt de financiële afwikkeling.
Terug naar de website
Disclaimer

Sneltest technologie De door CoronaTestDriveThrough gehanteerde test technologie is door RIVM gevalideerd. In nagenoeg alle gevallen levert dat snel een zeer betrouwbaar testresultaat op. Er bestaat echter altijd een kleine kans op een zogenaamd vals-positieve (u bent niet besmet, maar de test indiceert dat u wel besmet bent) of vals-negatieve (u bent wel besmet, maar de test wijst dat niet uit) uitslag. Daarnaast bestaat ook een kleine kans dat het bij u afgenomen monster niet getest kan worden door andere oorzaken (denk daarbij bijvoorbeeld aan recent oraal gebruik van medicatie, alcohol, mondspoelmiddelen en/of andere verontreinigingen in de mond-, keel- en neusholten). In dat soort gevallen adviseren wij u zo snel mogelijk een nieuwe test uit te laten voeren om een snelle uitslag te kunnen geven. Of dit lukt hangt onder meer af van het beroep op de test-capaciteit door aangewezen prioriteiten groeperingen zoals medisch noodzakelijken, zorgmedewerk(st)ers, vitale beroepers etc.

Een test biedt derhalve nooit een absolute (100%) zekerheid op een (betrouwbaar) resultaat. Aan de uitslag van een test kunt u dan ook geen rechten ontlenen en CoronaTestDriveThrough is niet gehouden om informatie/bewijs aan te leveren over het niet (snel) kunnen aanleveren van een testresultaat.